สินเชื่ออิ่มใจ
สมัครสินเชื่ออิ่มใจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด

อายุผู้กู้ - อายุ 20 ปีขึ้นไป

กำหนดรายได้ - ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ - สูงสุด 3.99% ต่อปี

มาสมัครสินเชื่ออิ่มใจกันเถอะที่ให้กู้สูงสุด 1 แสนบาท

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019นั้น ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆเกิดการชะลอตัวจากที่เคยมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากมายแต่กลับกันในตอนนี้ แทบจะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการสั่งสินค้าออนไลน์และส่งของถึงบ้าน เพราะไม่เช่นนั้นธุรกิจอาจจะปิดตัวลงได้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะออกจากบ้านเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนากลับมา ทางออกที่จะช่วยเยียวยาผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ก็คือ การออกสินเชื่ออิ่มใจออมสินนั้นจะเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและปลอดชำระเงินคืนใน 6 งวดแรกโดยที่จะไม่คิดทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินมีระยะเวลาในการชำระคืน 5 ปีการทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตัวผู้ประกอบการโดยหากต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออิ่มใจนั้นสามารถทำการลงทะเบียนผ่านแอพ Mymo ได้เลย

คุณสมบัติในการขอสินเชื่ออิ่มใจ

สำหรับใครที่ต้องการจะขอสินเชื่ออิ่มใจนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีร้านอาหารที่มีพื้นที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง หากเป็นร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็นจะไม่สามารถขอสินเชื่ออิ่มใจได้ ส่วนร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวตามอาคารพาณิชย์ ร้านอาหารที่เปิดเป็นบูทสามารถขอสินเชื่อร้านอาหารได้ โดยธนาคารจะให้เงินสนับสนุนวงเงินสินเชื่ออิ่มใจมาทั้งหมด 2000 ล้านบาท โดยแต่ละรายสามารถขอสินเชื่ออิ่มใจวงเงินได้สูงสุด 100,000 บาทมีอัตราดอกเบี้ย 3.99%ต่อปีโดยในช่วง 6 เดือนแรกจะปลอดการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแต่จะมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 5 ปี สำหรับในการลงทะเบียนขอกู้สินเชื่ออิ่มใจนั้น ผู้ขอสินเชื่ออิ่มใจออมสินจะต้องทำการแนบรูปถ่าย ร้านค้าของตัวเองพร้อมเอกสารที่ยืนยันได้ว่ามีร้านค้าอยู่จริงเช่น หนังสือสัญญาเช่า, ใบทะเบียนการค้า, ใบเสร็จร้านค้า เป็นต้น โดยการยื่นเอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ผลการพิจารณาการอนุมัติเร็วขึ้น โดยเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วจะทราบผลไม่เกิน 5 วันทำการ เมื่อคุณทราบผลการลงทะเบียนแล้ว คุณก็สามารถยื่นขอสินเชื่ออิ่มใจผ่านแอพ Mymo ได้เลยซึ่งจะมีระยะเวลาในการอนุมัติไม่เกิน 7 วัน ธนาคารจะทำการพิจารณาวงเงินที่จะได้รับตามธุรกิจของคุณ

จุดเด่นในการขอสินเชื่ออิ่มใจ

การที่ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่ออิ่มใจขึ้นมานั้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ smeให้สามารถนำเงินที่ได้ไปฟื้นฟูกิจการหรือคงสภาพกิจการไว้ดังเดิมเพราะในสภาวะสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019นั้นจะขาดรายได้เป็นอย่างมาก ทางธนาคารออมสินเล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการเพราะหากเกิดสภาวะเช่นนี้ต่อไปผู้ประกอบการทั้งหลายรายอาจจะต้องปิดกิจการลงไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายให้พนักงาน บางคนก็ไม่มีทางออกจึงยอมไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้จ่าย แต่การกู้นอกระบบนั้นมีความอันตราย การปลดหนี้ได้นั้นก็เป็นไปได้ยากและดอกเบี้ยก็ไม่เป็นธรรม สินเชื่ออิ่มใจนั้นจะให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาทเพียงแค่คุณอธิบายธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ว่าได้รับความกระทบยังไงบ้าง แล้วทำการลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจผ่านแอพ Mymo เพียงเท่านี้คุณก็รอรับผลอนุมัติเงินจากธนาคารออมสินได้แล้ว