สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน
ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินผ่านแอพ Mymo

อายุผู้กู้ - อายุ 20 ปีขึ้นไป

กำหนดรายได้ - ไม่กำหนดรายได้

ร้อยละ - สูงสุด 0.35% ต่อปี

รีบเลยลงทะเบียนรอบใหม่สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

ในสถานการณ์ที่ผู้คุณกำลังเผชิญกับไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นส่งผลให้ผู้คนต่างๆเดือดร้อนกันทุกคนเพราะการให้แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ผู้คนเจ็บป่วยและติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นจนไม่สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที บางคนก็เลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนแต่การเลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชนนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากมายและบางโรงพยาบาลก็เตียงเต็ม ทำให้ต้องรอเตียงว่างจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลสนาม ส่วนคนที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่สามารถออกไปทำงานได้เหมือนดั่งเก่าเพราะทางรัฐบาลได้ออกมาตรการล็อคดาวน์เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปมากกว่านี้ แต่ทางหน่วยงานรัฐบาลก็มีการปรึกษาหารือเพื่อที่จะหาวิธีเยียวยาผู้ที่ได้รับความกระทบจากการล็อคดาวน์ โดยออกสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินเพื่อให้มีเงินด่วนไว้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินซึ่งสามารถขอสินเชื่อผ่านmymoที่มีวงเงิน 10000 บาท จะมีขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินที่รวดเร็วหรือลูกค้าบางครั้งอาจจะขอพักชำระหนี แต่สามารถขอพักหนี้ได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งจะได้พักชำระหนี้เป็นเวลา 2 เดือนให้กับผู้ที่ได้รับความกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ในครั้งนี้ คือผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจ sme เป็นต้น

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินคืออะไร 

ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารโดยการขอสินเชื่อผ่านmymoได้ซึ่งสินเชื่อตัวนี้จะช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 สินเชื่อตัวนี้คือ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน สินเชื่อตัวนี้ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินได้สูงสุด 10,000 บาทโดยทางธนาคารออมสินจะเป็นผู้พิจารณาว่า คุณมีเงื่อนไขตรงกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินไหม ถ้าทางธนาคารทำการตรวจสอบแล้วว่า คุณตรงเงื่อนไขระบบจะทำการอัตโนมัติวงเงินให้คุณทันที แต่ระบบจะทำการโอนเงินให้คุณต่อเมื่อคุณได้ทำสัญญาสินเชื่อโควิด 10,000 บาทเสร็จสิ้นแล้วซึ่งการทำสัญญาสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินนั้น จำเป็นทำได้ง่ายมากและใช้เวลาไม่นานในการทำสัญญาสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สำหรับใครที่ไม่ได้ติดตั้งแอพ MyMo จะต้องติดตั้งแอพก่อนจึงจะสามารถขอสินเชื่อได้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ 0.35% ต่อเดือนที่สำคัญในช่วง 6 เดือนแรกทางธนาคารออมสินจะพักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

การขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อที่ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาท สามารถสมัครผ่านแอพ MyMo ได้เลย ทางธนาคารจะรีบเร่งพิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินเพื่อให้คุณได้รับเงินยิ่งขึ้นและได้นำเงินไปใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพทางการเงิน