มาตรการช่วยเหลือพักหนี้เกียรตินาคิน 2565

ในท่ามกลางที่คนกำลังเดือดร้อนอย่างมากมายเพราะกำลังไม่มีกินมีใช้เหมือนแต่ก่อนเงินที่เคยมีอยู่ก็ลดลงไปเพราะกำลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การประกอบอาชีพชะงักลงไม่สามารถออกเดินทางไปทำงานได้เหมือนอย่างเก่าเพราะทางรัฐบาลมีมาตรการล็อคดาวน์เกิดขึ้น หน่วยงานต่างๆก็มีการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและช่วยเหลือลูกหนี้ มีการช่วยเหลือระหว่างคนไทยมากยิ่งขึ้น แต่ในสถานการณ์แบบนี้ทางสถาบันการเงินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทำให้มีหลากหลายธนาคารพักชำระหนี้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ซึ่งธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารทั้งหมดโดยสามารถพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 ซึ่งการพักชําระหนี้เกียรตินาคินรอบ 3นั้นทางธนาคารจะให้คุณลงทะเบียนผ่านแอพได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารเกียรตินาคินเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอผู้คนเพราะหากคุณสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้คนมากมายคุณอาจจะต้องเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019ได้ แต่หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 สามารถทำการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลย ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอธิบายรายละเอียดการลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2565 ให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้การดำรงชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้การหาเงินมีความลำบากมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจแย่ลงผู้คนเดือดร้อนไม่มีเงินใช้ ทางธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคินขึ้นมา โดยธนาคารเกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2 ให้สำหรับลูกค้าสินเชื่อประเภทรายย่อยและลูกค้าประเภทสินเชื่อธุรกิจ ในส่วนการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 ลูกค้าสินเชื่อประเภทรายย่อยนั้นทางธนาคารจะให้ความช่วยเหลือโดยการลดค่างวดที่ต้องชำระในแต่ละเดือนซึ่งทำการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ลดการชำระเงินในแต่ละเดือนพร้อมเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆ ตามข้อกำหนดของธนาคารที่ได้กำหนดไว้ สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อธุรกิจ ทางธนาคารเกียรตินาคินจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจของท่านที่ได้รับความกระทบอยู่โดยธนาคารจะปรับลดการชำระเงินต่อเดือนลงและยืดระยะเวลาในการชำระเงินคืนออกไปเพื่อให้ท่านมีความสามารถในการชำระเงินได้อีกครั้ง นอกจากนี้แล้วถ้ายังธนาคารยังช่วยเหลือลูกหนี้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้เพื่อที่จะพยุงให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินการต่อไปได้ โดยจะออกมาตรการในการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจหรือที่เรียกว่าสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อใช้ในการชำระหนี้หรือที่เรียกว่าโครงการพักทรัพย์พักหนี้ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565ระยะ 3

ธนาคารพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ต้องการพักหนี้เกียรตินาคิน 2565

ผู้ที่สนใจพักหนี้เกียรตินาคิน 2565 สามารถติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะติดต่อที่หมายเลข 02-165-5555 KKP Contact Center ได้ทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565