มาตรการและวิธีการขอรับเงินเยียวยาโควิด19 ปี 2565 / 2022 

เงินเยียวยาโควิด รอบ2 ปี 2565 อัพเดทข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาโควิด19 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินเยียวยาโควิด19 เป็นจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมาถึง 5 แสนบาท โดยการรับเงินเยียวยารัฐบาลจำนวนนี้จะไม่สามารถเงินออกมาเป็นเงินสดได้

ขั้นตอนและวิธีรับเงินเยียวยาโควิด 19 ปี 2565

 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินเยียวยาโควิดแบบอัตโนมัติ
 • กลุ่มที่มีรายได้รวมไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • กลุ่มที่มีรายได้รวมเกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • กำหนดการเริ่มรับโอนเงินเยียวยาโควิด19 จะสามารถเช็คสิทธิ์ในวันที่ 5 ก.พ. 2565
 • สำหรับวันที่ได้รับเงินเยียวยาโควิดทุกวันศุกร์ ที่ 12 ก.พ. , 19 ก.พ. , 26 ก.พ. , 5 มี.ค. ,  12 มี.ค. ,  19 มี.ค. ,  26  มี.ค. 2565
 • กลุ่มผู้ที่มีแอพเป๋าตัง ในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19

โดยจะต้องให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล เพื่อตรวจเช็คคุณสมบัติที่จะสามารถขอรับเงินเยียวยา โดยวิธีรับเงินเยียวยา คือ ไม่ต้องลงทะเบียน หากผ่านการคัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพออนไลน์เป๋าตังให้กดยืนยันสิทธิ และจะได้รับเงินเยียวยาโควิดโอนให้สัปดาห์ละ 1,000 บาท 

 • สามารถตรวจสถานะการได้รับสิทธิผ่านเว็บไซต์เราชนะได้ในวันที่ 5 ก.พ. 2565
 • กดยืนยันสิทธิผ่านแอพเป๋าตังและได้รับวงเงินครั้งแรก 
 • ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาโควิด หรือไม่มีชื่อในระบบ

สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิใดๆ สามารถจะลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. -12 ก.พ. 2565 เวลา 06.00 – 23.00 น. และรอตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ตามขั้นตอนต่อไป

 • สามารถจะตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน เว็บไซต์เราชนะได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2565  
 • จะได้รับวงเงินเยียวยารัฐบาล ในวันที่ 18 ก.พ. 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ย้อนหลังใน 2 สัปดาห์แรก และจะได้รับเงินเยียวยาโควิด19 รอบถัดไปอีกครั้งละ 1,000 บาท (25 ก.พ. , 4 มี.ค. , 11 มี.ค. , 18 มี.ค.) จนครบ 7,000 บาท
 • สำหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด 19
 • กลุ่มที่ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด
 • กลุ่มบุคคลอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
 • กลุ่มบุคคลที่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีมากกว่าที่รัฐบาลกำหนด 500,000 บาท ขึ้นไป
 • กลุ่มบุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินต่อปีเกินกว่า 300,000 บาท ในปีภาษี 2562