คลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย2565ลงทะเบียนรับมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่คอยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเงินให้มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาไปอย่างเหมาะสม ซึ่งในบทบาทนี้ก็ยังรวมไปถึงโครงการคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 โดยจะต้องมีการลงทะเบียนออนไลน์ได้แบบง่ายๆ และจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในการสมัครด้วย

ภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวเนื่องกับคลีนิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

  1. เสถียรภาพราคา การดูแลอัตราเงินเฟ้อ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตในธุรกิจเอกชน และครัวเรือน
  2. เสถียรภาพระบบการเงิน คือการกำหนดให้ระบบการเงินดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และตอบโจทย์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้จะมีโครงการคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ตาม
  3. เสถียรภาพระบบการชำระเงิน โดยการกำหนดนโยบายในการชำระเงินได้อย่างปลอดภัย และชำระเงินได้ระหว่างธนาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชำระเงินและลดความเสี่ยงด้านการชำระเงินซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดหนี้เสียได้
  4. ความเป็นเลิศทางด้านธนบัตร การดูแลธนบัตรให้ยังคงอยู่ในสภาพดี การออกแบบให้สวยงามน่าใช้และมีปริมาณพอเพียงต่อการใช้จ่ายของประชาชน รวมไปถึงการใช้เทโนโลยีเพื่อป้องกันธนบัตรปลอมอีกด้วย
 • คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน การควบคุมดูแลสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการเงินให้ได้อย่างเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน รวมไปถึงเป็นทางด่วนแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยในอีกทางด้วย

คลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565 

สำหรับผู้ที่สมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วนอกจากจะชำระเงินในโครงการปกติแล้วยังมีตัวช่วยในช่วงวิกฤตต่างๆอีกด้วย เช่นจากสถานการณ์โควิด-19 โดยลูกหนี้ในโครงการจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ขอรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ คลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 1. สำหรับลูกหนี้ที่จ่ายไม่ไหว ให้สามารถจะเลื่อนไปได้ถึง เดือนมิถุนายน 2565
 2. ลูกหนี้สามารถจะเลือกจ่ายเท่าที่ไหว และลดดอกเบี้ยเพิ่มให้อีก 1 – 2% เพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้ที่จ่ายหนี้อย่างสม่ำเสมอ ยิ่งจ่ายมากยอดหนี้ก็ยิ่งลดมาก

คุณสมบัติผู้สมัครคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565

  1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยที่จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี
  2. ต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ  
  3. จะต้องเป็นผู้สมัครที่มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันการเงินต่างๆที่เข้าร่ วมโครงการ
  4. ต้องเป็นหนี้เสียที่เกิดขึ้นก่อน 1 ก.ค. 63
  5. ผู้สมัครต้องมีหนี้เสียรวมกันทุกสถาบันไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ตามหลักของเครดิตบูโร ต้องมีสถานะหนี้ค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไปจึงจะสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 2565

 1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าร่วมโครงการได้
 2. ทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ที่หน้าเว็บไซต์
 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโรซึ่งสามารถขอออนไลน์ได้จากสถาบันที่ให้สามารถตรวจสอบได้
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือน / เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ
 • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน    
 1. เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบันการเงินให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการคลินิกแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดต่อนัดหมายให้เข้ามาเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อีกครั้ง