โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ
โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบรับวงเงินสูงถึง 5 หมื่นบาท ผ่อนยาวๆถึง 5 ปีเต็ม

อายุผู้กู้ - 21-65 ปี

กำหนดรายได้ - ไม่ระบุ (แต่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน)

ร้อยละ - 1% ต่อเดือน

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 มาตรการโครงการรัฐบาลล่าสุด

ในปี 2565 มีโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนอยู่หลายโครงการซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 โครงการพักชำระหนี้ทุกธนาคาร โครงการปลดหนี้หรืออื่นๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งมีทั้งกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ กลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่เข้าร่วมโครงการรัฐบาล ดังนั้น ลูกหนี้ที่เดือดร้อนต้องการเข้าร่วมโครงการรัฐบาลล่าสุด ก็สามารถจะเข้าไปปรึกษาด้วยตนเอง หรือหาคนกลางให้ช่วยไกล่เกลี่ย

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 กับสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบของธนาคารต่างๆ

  • สินเชื่อตามนโยบายรัฐธนาคารออมสินโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565

เป็นสินเชื่อสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบที่เกิดจาการทำกิจการ หรือการนำมาใช้ในชีวิตณะจำวัน โดยจะต้องไม่นำสินเชื่อนี้ไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบ ซึ่งจะให้กู้ได้ตามความเป็นจริงของหนี้นอกระบบแต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เป็นเหมือนการลงทะเบียนรัฐใช้หนี้ให้ และมาผ่อนคืนทีหลังซึ่งจะช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยลงได้มากเลย

  • สมัครสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์จบหนี้นอกระบบ โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะต้องเป็นกิจการร้านค้าของตัวเองและจะต้องมีการเปิดทำการสม่ำเสมอ ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ได้แบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้วงเงินสูงสุด 20,000 บาทและคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

โครงการพักชำระหนี้ทุกธนาคารเกี่ยวเนื่องกับโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565

เป็นโครงการหรือมาตรการในการช่วยลูกหนี้ซึ่งก็ส่งผลดีต่อเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 นอกจากจะช่วยปลดหนี้นอกระบบแล้วยังช่วยให้ได้ยืดเวลาได้ตั้งตัวในการ พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นมาตรการของสถาบันการเงินทั้ง 7 สถาบันภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง ที่ร่วมมาตรการโครงการรัฐบาล โดยมีแนวทางเดียวกันในการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งก็ต้องติดตามรายละเอียดในแต่ละสถาบันต่อไป

  1. ธนาคารออมสิน
  2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  4. ธนาคารอิสลาม
  5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
  6. . ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK)
  7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 ให้มาอยู่ในระบบกับสายด่วนหนี้นอกระบบ

เป็นโครงการสำหรับประชาชนที่เมื่อหาทางแก้เองไม่ได้แล้ว สามารถจะโทรไปสายด่วนหนี้นอกระบบ เพื่อจะร้องเรียน หรือขอคำปรึกษาก่อน เพื่อให้มีคนกลางในการช่วยไกล่เกลี่ย และปรับหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อที่จะได้ช่วยลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ที่เป็นแนวทางของโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 นอกเหนือจากการช่วยพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ย ในอีกทางหนึ่งด้วย

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 จะต้องมีอายุเท่าไร

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 อายุผู้กู้ 21-65 ปี

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 คืออะไร

เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

โครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ 2565 จะมีการกำหนดดอกเบี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร