สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพรับวงเงินตั้งแต่ 1-5 ล้านบาท

อายุผู้กู้ - อายุ 20 ปีขึ้นไป

กำหนดรายได้ - ไม่ระบุ

ร้อยละ - 4.7-4.72% ต่อปี

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ2565 สินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน

 สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 2565 เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าได้ขอสินเชื่อซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ เพื่อช่วยให้หลายๆคนได้มีบ้านในฝัน และมีชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ หรือแม้แต่การขอกู้สร้างบ้านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้หลายๆคนที่ต้องการจะมีบ้าน สามารถจะยื่นเรื่องสมัครผ่านเว็บไซต์เป็นช่องทางแอพออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกในการกู้ และยังสามารถจะคํานวณสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพได้

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพดอกเบี้ยต่ำเพื่อคนอยากมีบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ2565

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อเป็นการไถ่ถอนหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินอื่นเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำลง เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพของคุณ ให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติม ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนจ่ายไม่เกิน 65 ปี

  • คุณสมบัติผู้กู้รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ2565
  • ลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีในช่วงระยะเวลา  6 เดือนที่ผ่านมา
  • สามารถจะสมัครออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสินเชื่อซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไปสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ2565

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับลูกค้าทั่วไปด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลงตัว ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 70%-100% ของมูลค่าหลักประกันที่ใช้ กรณีที่ราคาขายสูงกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกันวงเงินกู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพเพิ่มเติม สามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี(เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมกับอายุผู้กู้สูงสุด 65 ปี ลูกค้าสามารถสมัครออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์สินเชื่อซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ

  • คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไปสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ2565
  • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ต้องมีรายได้ประจำพนักงานประจำ หรือจะต้องประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • จำเป็นจะต้องมีประวัติทางการเงินดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 2565 สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอกซ์คลูซีฟ

เป็นสินเชื่อซื้อบ้านธนาคารกรุงเทพ เพื่อคนพิเศษ ด้วยวงเงินสูงสุด 70%-100% ของมูลค่าของหลักประกันประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่อยู่อาศัย ยกเว้นที่ดินเปล่า ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปีและเฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี

  • คุณสมบัติสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 2565 สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอกซ์คลูซีฟ
  • จะต้องเป็นสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ณ วันที่ทำเรื่องสมัครสินเชื่อกู้ปลูกบ้าน และมียอดเงินฝากทุกประเภทและเงินลงทุนรวมเฉลี่ย ขณะขอกู้ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านและเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยสามารถมอบสิทธิพิเศษนี้ให้คู่สมรสและทายาทโดยตรงได้ โดยที่เป็นผู้กู้ร่วมหรือจะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อก็ได้