ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก
ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกรับวงเงินสูงไม่เกิน 3 ล้านบาท

อายุผู้กู้ - 20-65 ปี

กำหนดรายได้ - ไม่กำหนดแต่ต้องมีรายได้ที่แน่นอน

ร้อยละ - ไม่เกิน 14% ต่อปี

เลือกธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกหรือสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหน 2565

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2565 หากจะถามว่าคนอยากมีบ้านสำหรับคนรุ่นเก่าๆอาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะคิดว่าตนเองมีรายได้น้อย อาจจะไม่มีเงินดาวน์ หรือเงินผ่อนชำระ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักเช่าห้องพักอยู่อาศัยกัน แต่ในปัจจุบันกับสินเชื่อบ้านออมสินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

กู้เงินธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก 2565

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกกับสินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้านออมสิน ผู้กู้สามารถจะกู้เพื่อนำไปสร้างบ้านได้บนที่ดินที่มีอยู่แล้ว หรือต้องการจะซื้อที่ดินเพื่อนปลูกสร้างก็ทำได้เช่นกัน  หรือแม้แต่นำไปซ่อมแซมและต่อเติมก็ได้

 • จุดเด่นธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกกับสินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน
  • อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสินอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆหากจะเทียบกับธนาคารอื่นๆ
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของออมสิน
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วอายุจะต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นเจ้าของกิจการให้สูงสุดไม่เกิน  70  ปี 

ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกกับสินเชื่อเคหะเพื่อการปลูกสร้างบ้าน

สินเชื่อเคหะเพื่อการปลูกสร้างบ้านเป็นสินเชื่อสร้างบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินซื้อบ้าน ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้าน หรือผู้ที่มีที่ดินอยู่แล้วและต้องการสร้างบ้าน ซึ่งธนาคารจะกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินบ้านพร้อมที่ดิน และยังชำระเงินกู้ได้ในระยะยาวสูงสุดถึง 40 ปีเลย

 • จุดเด่นธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกกับสินเชื่อเคหะเพื่อการปลูกสร้างบ้าน
 • สำหรับซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • สำหรับการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สำหรับการซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้นๆ
 • สำหรับการซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • สำหรับการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • สำหรับการไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง จากสถาบันการเงินอื่น
 • คุณสมบัติผู้กู้ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกกับสินเชื่อเคหะเพื่อการปลูกสร้างบ้าน
 • เป็นผู้ฝากเงินเผื่อเรียกของธนาคารออมสินและจะต้องมีอาชีพการทำงานมั่นมีรายได้แน่นอนทุกเดือน
 • ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระในการกู้ยืมเงินสด
 • เจ้าของกิจการที่รายได้ที่แน่นอน  เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระต้องไม่เกิน  70  ปี
 •  สามารถจะกู้เงินร่วมกับบุคคลอื่นได้ โดย
  • กู้เงินร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
 • กู้เงินร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

นอกจากธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกจะเลือกสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหน

 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อหลักประกัน
 2. ธนาคารกรุงศรีฯ อนุมัติให้ได้ 100% ของราคาประเมินได้
 3. ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติวงเงินให้ได้ตั้งแต่ 70-95% ของราคาประเมิน
 4. ธนาคารทหารไทย อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน
 5. ธนาคารกรุงไทย วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน สินเชื่อบ้านกรุงไทยสำหรับบ้านใหม่