ห้องพักสุพีเรีย

จำนวนห้องพัก  1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ
ขนาดของห้องพัก
 45.6 ตารางเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก  
     >>> เตียงคู่
     >>> ตู้อาบน้ำฝักบัว
     >>> เครื่องปรับอากาศ
     >>> โทรทัศน์

Top 10 Best Quality Televisions in 2016 Reviews Top 10 Best Quality Tablets Reviews Top 10 Cheapest Chemical Peels in 2016 Reviews